• youtube
  • facebook

Lai Châu: Tìm tiếng nói chung từ cộng đồng

Là một tỉnh miền núi phía Bắc, địa hình khí hậu phức tạp với sự đa dạng về dân tộc cùng nhiều hạn chế về nhận thức. Lai Châu luôn xác định công tác Dân số là một yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân đã có nhận thức tốt hơn về sinh sản

Người dân đã có nhận thức tốt hơn về sinh sản

Xác định công tác dân số phải đi từ cộng đồng đến với cộng đồng nên Chi cục dân số & KHHGD Lai Châu luôn đổi mới nội dung, hình thức truyền thông, vận động, cách tiếp cận phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Trong tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên, truyền thông tại địa bàn có mức sinh cao, địa bàn có sự mất cân bằng của tỷ số giới tính khi sinh, địa bàn có chất lượng dân số thấp luôn có sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể.

Người dân đã hiểu biết hơn về sinh sản  

Người dân đã hiểu biết hơn về sinh sản

Hàng năm, Chi cục tổ chức trên 2.500 buổi nói chuyện chuyên đề, thảo luận nhóm; 3.086 lượt tuyên truyền thực hiện chính sách dân số; 48.400 lượt tuyên truyền tư vấn tại hộ gia đình; 2.422 lượt truyền thông về tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; 60 lượt tuyên truyền cổ động, làm băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7), tháng hành động quốc gia về Dân số, ngày Dân số Việt Nam (tháng 12); in tờ gấp, áp phích và các tài liệu, ấn phẩm, tranh lật truyền thông về thực hiện chính sách dân số, các biện pháp tránh thai, lợi ích của KHHGĐ, làm mẹ an toàn... gửi đến người dân.

Cùng với đó là duy trì hoạt động trên 200 câu lạc bộ “Nông dân thực hiện kế hoạch hoá gia đình”, “Phụ nữ kế hoạch hoá gia đình”, “Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 trở lên”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “5 không – 5 việc”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gắn kết mẹ và con” tại cơ sở, Giáo dục dân số, giới và bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên được đưa vào các chương trình ngoại khóa ở các trường trung học phổ thông, trường dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chính trị và trung tâm bồi dưỡng chính trị tại các huyện, thành phố và nhiệm vụ của các ban ngành, đoàn thể.

Ý thức được tầm quan trọng của công tác dân số, các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực phối hợp với cơ quan thường trực chỉ đạo triển khai công tác Dân số - KHHGĐ; lồng ghép tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân số, nâng cao chất lượng dân số, vận động các cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, can thiệp giảm tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống, không lựa chọn giới tính khi sinh.

Hiện tại Chi cục Dân số & KHHGD tỉnh Lai Châu có tổng số 165 biên chế, trong đó: Chi cục Dân số-KHHGĐ 15 biên chế, 42 biên chế/ 08 Trung tâm Dân số-KHHGĐ cấp huyện, trung bình mỗi Trung tâm 5,25 biên chế và 108 viên chức làm công tác dân số tại các xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, kể từ năm 2018, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số được chuyển giao cho nhân viên y tế thôn bản đảm nhiệm, hiện tại chỉ duy trì 95 cộng tác viên dân số tại những thôn, bản, tổ dân phố không có nhân viên y tế thôn bản hoạt động. Đây là những lo lắng của công tác dân số Lai Châu, khi công việc nguồn nhân lực bị sẻ chia, sẽ có những ảnh hưởng không nhỏ đến công việc chung.

create

Hà An / giaoducthoidai.vn