• youtube
  • facebook

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai

Hôm nay (8/11), Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức cấp phát tiền thuộc Dự án 'hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc' do Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc hỗ trợ tại huyện Sìn Hồ.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp phát tiền hỗ trợ cho các hộ dân xã Làng Mô.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp phát tiền hỗ trợ cho các hộ dân xã Làng Mô.

Theo đó, Hội cấp phát tiền hỗ trợ cho Nhân dân xã Làng Mô và Căn Co bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão vừa qua. Đối với xã Làng Mô đã có 4 hộ được hỗ trợ làm nhà, mỗi hộ 50 triệu đồng; 2 hộ sửa nhà, mỗi hộ 20 triệu đồng và 115 hộ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ mua nhu yếu phẩm. Tổng số tiền hỗ trợ hơn 412 triệu đồng.

Đối với xã Căn Co, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao gần 298 triệu đồng cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ triển khai cấp phát tiền cho hộ nghèo bị ảnh hưởng thiên tại tại 2 xã: Trung Đồng và Nậm Cần (huyện Tân Uyên) với tổng số tiền gần 589 triệu đồng.

create

Bùi Chiến / baolaichau.vn